Линукс (Linux)

Линукс (Linux) е ядро (kernel) на операционна система. Освен ядро, операционната система може да включва графична среда, мениджър на прозорци (window manager) и друг софтуер, и цялото това се нарича “дистрибуция на Линукс операционна система”, която се инсталира на десктоп настолни компютри, лаптопи, ноутбуци и нетбуци, и сървъри. За краткост, повечето хора наричат Линукс “операционна […]